Leden / únor 2013

    Projekt "Trafačka" je vlastně studie alternativního využití objektu stávající trafostanice v obci Otročín, okres Karlovy Vary. Trafostanice je samozřejmě plně v provozu a sloužit svému účelu bude zřejmě ještě velmi velmi dlouho. Proč mě tedy napadlo zabývat se tímto čistě imaginárním zadáním? Prostě jsem si to chtěl vyzkoušet. Kolem této věže jsem jako dítě chodil každý všední den na vlak a vždy mě napadaly myšlenky typu : Co kdyby tam někdo bydlel... Tehdy jsem samozřejmě neměl ani ponětí o tom, co je to architektura, natož pak, že se tím budu chtít někdy zabývat. Po letech jsem na svých cyklotoulkách potkal několik podobných trafostanic zcela opuštěných a zbavených svého původního smyslu - osamělé věže na okraji obcí, nebo volně stojící uprostřed polí. Myšlenka zakořenila...

    Nedělám si iluze o tom, že jsem přišel s něčím převratným, nebo s kdovíjak geniálním řešením. Viděl jsem již několik skutečně pěkných a zajímavých způsobů využití "vyřazených" průmyslových objektů, ať už starých vodárenských věží, výrobních hal nebo skladů apod. Takovéto objekty v sobě mají určité kouzlo, ale také spoustu omezení vyplývajících z toho, pro jaký účel byly navrženy a postaveny. Ostatně celá problematika využití opuštěných průmyslových objektů a areálů mě velmi zajímá. Může za to jedna věta z článku na toto téma v jednom odborném časopise. Nevím už, kdo ji pronesl ani jak přesně zněla, ale v podstatě to bylo nějak takhle: "Uprostřed měst se rozkládají obrovské nevyužívané plochy, opuštěné areály, prázdné budovy a my, místo toho abychom se pokusili využít to, co už tu je, abychom do těchto opuštěných a zanedbaných částí měst vrátili život, tak zaplevelujeme okolní krajinu další bezhodnotnou zástavbou." Něco na tom je.

    Takže pár základních informací : Půdorysné rozměry 3,64 x 4,15 m, výška po hřeben odhadem 8,5 m. Zastřešeno sedlovou střechou, vstup z východní strany. Budova se nachází v těsné blízkosti hřbitova. Někdo by s tím možná mohl mít problém, mně osobně to ovšem nijak nevadí. Hřbitovy jsou nejupravenější a nejudržovanější části obcí, v podstatě jsou to parky. Za větší problém považuji to, že se hned za trafostanicí rozléhají zemědělská pole, která se čas od času hnojí... to už je méně příjemné. To je ovšem věc, kterou žádná studie nevyřeší a kdybych na to měl brát zřetel, tak bych nic neudělal. Objekt se nachází na vrcholu jakéhosi kopce a ze západní strany vane nejsilnější vítr a to téměř celoročně. Proto jsem západní stěnu nechal zcela uzavřenou bez jakéhokoli otvoru, ačkoli jižní a západní strany bývají ty nejslunnější.

    Stávající věž jsem opláštil zateplovákem a uvnitř rozdělil na tři podlaží. Abych získal alespoň nějaký minimální prostor na technologii potřebnou k běžnému chodu objektu, ale také k pohybu osob, přistavil jsem k hlavní věži tři kostky. V úrovni 1. NP je to technická místnost, ve 2. NP vykonzolovaný arkýř a ve 3. NP taktéž, ovšem z důvodu velkého vyložení je ještě podepřený vnější oc. konstrukcí. Aby se mi hlavní věž nezbortila jako domeček z karet z důvodu mnoha poměrně velkých otvorů, vložil jsem do objektu nosný oc. skelet, který vlastně přejímá veškeré statické zatížení a stávající obvodové zdivo slouží už jen jako plášť. Sedlovou střechu jsem nahradil střechou plochou s tím, že výška atiky drží předpokládanou výšku stávajícího hřebene.

    V interiéru jsem chtěl jasně oddělit, co je původní a co nové. Proto navrhuji ze stávajích stěn odstranit omítky, jsou-li nějaké a odhalit vlastní cihelné zdivo. Nové konstrukce se omítnou a opatří čistě bílým nátěrem. Tím právě vznikne kontrast mezi "starým" a "novým". Prostory jsou opravdu velmi malé, až stísněné, proto nepředpokládám, že by je využívala čtyřčlenná rodina k celoročnímu bydlení. Ale řekněme, že jako bydlení pro mladý bezdětný pár, nebo rekreační objekt je to dostačující. Světlé výšky místností se nacházejí těsně na hranici normy, čili nic moc.  V obytných místnostech 2,5 m, v koupelně a technické místnosti 2,4 m.

RSS
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Powered by Phoca Gallery

Moje práce :